Zásady zpracování osobních údajů

Kdo jsme?

Jsme JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „my“ nebo „JIC“). Jsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů souvisejících s návštěvou webu http://www.brno.ai. 

Tyto Zásady vám poskytují informace o tom, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje (tzv. právní titul) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat. 

Dozvíte se zde také informace o tom, jaká práva vám ve vztahu ke zpracování osobních údajů náleží a jak je můžete vůči nám uplatnit.


Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah závisí na tom, jak a proč jsme od vás údaje získali. 

Jde konkrétně o tyto kategorie:
 

 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies, např. IP adresa), 
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), 
 • informace, které jsou obsahem zprávy či telefonátu (např. jméno, příjmení, s čím si nevíte rady, profesní zařazení). 
 • informace, které jsou obsahem přihlášky na akci (např. jméno, příjmení, kontaktní informace, organizace, pro kterou pracujete). 


Dále naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází. 

 

Kdy a jak vaše údaje zpracováváme?

 

Návštěva webu 

Při návštěvě našeho webu o vás automaticky zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění (právního titulu) a po dobu uvedenou zde: 
 

Účel  Rozsah zpracovávaných informací  Právní titul  Doba zpracování 
Fungování webových stránek Údaje o vašem chování na webu  Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek  Dle technických okolností (detaily v Informacích o cookies) 
Přizpůsobení webu vašim preferencím  Údaje o vašem chování na webu  Oprávněný zájem na nastavení webu dle vašich preferencí  Dle technických okolností 
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek  Údaje o vašem chování na webu  Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách  Dle technických okolností 
Zobrazení cílených reklam na stránkách třetích osob a zpřístupnění provozovatelům reklam  Údaje o vašem chování na webu  Souhlas se zpracováním osobních údajů  Dle technických okolností 

 

Na webu používáme cookies, pomocí kterých analyzujeme vaše chování na webu. Kromě základních cookies, které potřebujeme používat pro správné fungování stránek, můžete použití cookies ovlivnit v nastavení vašeho webového prohlížeče. 

Proti zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu máte navíc právo vznést námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů v daném kontextu přestaneme. Také můžete odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. 
 

Newsletter 

Prostřednictvím odběrového formuláře na našich stránkách máte možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Pak zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 
 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací 

Právní titul 

Doba zpracování 

Zaslání relevantních informací z oboru AI 

Kontaktní údaje (email) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním newsletterů 

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat, příp. do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním newsletterů 

 

Výše uvedené osobní údaje nám dáváte zcela dobrovolně. Jsou však nutné pro to, abychom vám mohli zasílat newsletter.  

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my se zpracováním vašich osobních údajů ihned přestaneme. To platí i v případě, že se odhlásíte z odběru daných newsletterů (např. kliknutím na odkaz v Newsletteru). 
 

Kontaktování s dotazy 

Prostřednictvím e-mailu máte možnost se na nás obrátit s vašimi dotazy. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 
 

Účel 

Rozsah zpracovávaných informací 

Právní titul 

Doba zpracování 

Zodpovězení dotazu 

Kontaktní údaje 
(e-mail) 

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu 

Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu 

 

Výše uvedené osobní údaje nám dáváte zcela dobrovolně. Bez jejich použití vám však nemůžeme na váš dotaz odpovědět. 

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme. 
 

Přihlašování na akce 

Na tomto webu zveřejňujeme pozvánky na akce, na které se můžete přihlásit. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 
 

Účel 

Rozsah zpracovávaných informací 

Právní titul 

Doba zpracování 

Přihlášení na akci

Kontaktní údaje 
(e-mail, jméno a příjmení, telefon, organizace) 

Oprávněný zájem na přihlášení návštěvníka webu na akci 

Do okamžiku odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů 

 

Výše uvedené osobní údaje nám dáváte zcela dobrovolně. Bez jejich použití vás však nemůžeme na akci přihlásit. 

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme. 


Komu vaše údaje zpřístupňujeme?

Přesně nevíme, komu budeme vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání vašich osobních údajů dojít: 
 

Příjemce 

Důvod zpřístupnění 

Osoby poskytující marketingové a grafické služby 

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání newsletterů) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici. 

Osoba zajišťující chod webu a software (počítačových systémů) 

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů. 

Osoba zajišťující rozesílání newsletterů  

Může dojít k tomu, že rozesíláním newsletterů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme za účelem jejich zasílání. 

Účastníci meetupů Brno.ai Protože významnou součástí platformy Brno.ai je vytváření komunity profesionálů a jejich vzájemné propojování, zpřístupňujeme údaje, které uvedete do přihlášky na akci, všem účastníkům dané akce.

 

Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme. 

Někteří naši dodavatelé, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, můžou mít sídlo i mimo EU. V těchto případech zajistíme, aby nám tito dodavatelé zaručili, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí, a že vaše práva nejsou nijak omezena. 


Jaká jsou vaše práva?

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás zde rádi informovali. 

Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáte vy (umožní ověřit vaši identitu).  

Abychom vám ale byli schopni vyhovět co nejlépe, chtěli bychom vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, nebo na emailové adrese barta@jic.cz
 

Právo na odvolání souhlasu 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním newsletterů. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu barta@jic.cz.  

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání newsletterů, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním newsletterů odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého newsletteru. 
 

Právo na přístup 

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).  

Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí. 
 

Právo na opravu 

Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili. 
 

Právo na výmaz 

Vaším právem je také právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů: 

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;  
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;  
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat; 
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů); 
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz; 
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů; 
 • – zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování. 

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme vás informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.
 

Právo na omezení zpracování 

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.  

Toto právo máte také v těchto případech: 

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;  
 • již nepotřebujeme vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;  
 • vznesl/vznesla jste námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme. 
 

Právo na přenositelnost 

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a zpracováváme je automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Poskytneme vám je v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, předáme je na základě vaší žádosti jinému správci dle vašeho určení. 
 

Právo na stížnost 

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, dostupného na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006

 

Cookies

Informace o tom, co to jsou soubory cookies, jaké cookies používáme a k čemu, naleznete v Informacích o cookies.