BDALab

Research group

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Biotechnology / Health tech
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots

Target Market

Pharma, biotech and healthtech
Technická 12, 61600 Brno
Laboratoř analýzy onemocnění mozku (BDALab) je mezinárodní výzkumná skupina, která se zabývá vývojem digitálních biomarkerů aplikovaných v oblasti medicíny a psychologie.
Pomocí nejmodernějších technik zpracování biomedicínských signálů, strojového učení, nositelné elektroniky a statistické analýzy poskytujeme neurologům, psychologům a dalším expertům nástroje pro diagnózu, hodnocení a monitorování širokého spektra onemocnění a poruch.
The Brain Diseases Analysis Laboratory (BDALab) is an international multidisciplinary research group focusing on the development of digital biomarkers and digital endpoints applied in the field of medicine and psychology.
Using the state-of-the-art techniques of biomedical signal processing, machine learning, wearable technologies and statistical analysis we provide neurologists, psychologists and other experts with tools for diagnosis, assessment and monitoring of a large spectrum of disorders.