BUT Speech@FIT

Research group

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots

Target Market

Aerospace
Cybersecurity
Education
Government / Public Services
Božetěchova 1/2, 61266 Brno
Výzkumná skupina BUT Speech@FIT byla založena v roce 1997 a od roku 2002 pracuje na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Poradcem skupiny je Prof. Hynek Heřmanský, výkonným ředitelem je Doc. Jan Černocký a ředitelem výzkumu je Doc. Lukáš Burget. Skupiny se věnuje dolování informací z řeči: rozpoznávání řečníka a jazyka, rozpoznávání řeči a diarizaci. K jejím nejvýznamnějším úspěchům patří vynikající výsledky v mezinárodních evaluacích. BUT Speech@FIT se zúčastnila řady významných evropských projektů v programech FP4/5/6/7 a Horizon 2020, národních projektů (GAČR, TAČR, MV, MŠMT, MPO, MO) a projektů U.S. IARPA a DARPA. Spolupracuje s mezinárodními průmyslovými partnery a vznikly z ní tři spin-off firmy: Phonexia (2006), ReplayWell (2011) a Voice Dimension (2017). BUT Speech@FIT je aktivní ve vývoji open-source softwaru a je pořadatelem řady mezinárodních akcí, mj. konfernce Interspeech 2021. Její PhD-absolventi dosáhli významných pozic v akademické sféře i ve firmách (např. Faceboook, Apple, a VoiceTrust).