MERGADO

Company

Use of AI

Solution provider

Technology

E-commerce
Software development

Target Market

Retail
Minská 13, 61600 Brno
IČO: 03570061
MERGADO je nástroj pro správu produktových feedů navržený pro e-shopy, marketingové specialisty a agentury. Řada filtrů a pravidel umožňuje upravovat data proudící z vašeho e-shopu do zbožových srovnávačů, jako jsou Google a Facebook, Heureka a další reklamní kanály. S umělou inteligencí pracujeme již od roku 2017. Je na ní postavena řada našich aplikací, ať už se jedná o bidding, image marketing či analýzu dat. Všechna tato rozšíření činí z MERGADA multifunkční marketingový nástroj.
MERGADO is a product feed management tool designed for online stores, marketers and agencies. A number of filters and rules allow you to edit the data flowing from your online store to comparison shopping sites such as Google and Facebook, Heureka and other advertising channels. We have been working with artificial intelligence since 2017. Many of our applications are built on it, whether it's bidding, image marketing or data analysis. All these extensions make MERGADO a multifunctional marketing tool.