MUNI FI Výzkumná laboratoř Sitola

Research group

Use of AI

Research and development

Technology

Aditive Manufacturing / Manufacturing technologies
Advanced Materials and Composites / Polymers
AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Cybersecurity
Software development

Target Market

Automotive, transportation and logistics
Chemicals and advanced materials
Cybersecurity
Education
Government / Public Services
Botanická 68a, 60200 Brno
Rudová, Hana
Výzkumná laboratoř Sitola byla založena v roce 2002. Její výzkum se zaměřuje na pokročilé technologie pro vysoce výkonné výpočty, zpracování velkých dat, vysokorychlostní sítě a plánování s rozvrhováním. V každé z těchto oblastí je využívána umělá inteligence ať už z pohledu strojového učení, prohledávání nebo programování s omezujícími podmínkami. Umělou inteligenci tak aplikujeme v různých odvětvích, jakými jsou chemie, biologické vědy a zdravotnictví, kybernetická bezpečnost, multimédia, plánování dopravy i výrobních procesů. Teoretická práce je doplněna vývojem sofistikovaných algoritmů a výkonných programovacích nástrojů. Konkrétní výsledky zahrnují prostředí UltraGrid pro zpracování a přenos multimédií ve velmi vysokém rozlišení, GPU akcelerační a výkon zvyšující prostředí, analýzu dat z policejního vyšetřování nebo plánování zdrojů pro národní gridovou infrastrukturu.
The research laboratory Sitola was established in 2002. Its research concentrates on advanced technologies for high-performance computing, big data processing, high-speed networking, and planning with scheduling. Artificial intelligence, including machine learning, search, or constraint programming, is applied in all areas above. Artificial intelligence is driven by applications from various domains, e.g., chemistry, life sciences and healthcare, cybersecurity, multimedia processing, transportation, or manufacturing. The theoretical studies are complemented by the development of sophisticated algorithms and powerful programming tools that are essential outputs of the research. The concrete results include UltraGrid environment for processing and transmission of multimedia in very high resolution (uncompressed 8K), GPU acceleration and autotuning environment, analysis of data from the police investigation, scheduling of the national large-scale computing infrastructure.