FEKT VUT, ÚTEE, Laboratoř bezpilotních letadel a senzoriky

University, Education, Research

Use of AI

Education
Research and development

Technology

AI / Machine learning
Digitalization and automation / Robotic process automation
IoT / Industrial IoT
Robotics
Sensors
Smart grids / Renewable energy

Target Market

Aerospace
Education
Electronics and sensors
Energy
Sport and tourism
Test and measurement instrumentation
Technická 12, 61600 Brno
Hlavní aktivitou výzkumné laboratoře je dálkový průzkum Země pomocí bezpilotních prostředků a následné vyhodnocení nasnímaných dat v různých oblastech precizního zemědělství, kartografie a geografie. Pomocí multispektrálního nebo termálního snímkování jsou vytvářeny mapové podklady, plány a 3D modely. Bezpilotní letouny dále umožňují i měření magnetického pole nebo chemických látek v ovzduší. Zabýváme se také tvorbou softwaru řídících jednotek pro autonomní let na základě zpracování obrazu a vývojem obranných prostředků proti bezpilotním letounům.
Hlavní činnosti:

  • Tvorba mapových podkladů pomocí multispektrální kamery

  • Výškové inspekce a termografická měření

  • Výzkum senzoriky pro bezpilotní prostředky

  • Vývoj komponentů pro bezdrátové nabíjení bezpilotních letounů

  • Analýza, vyhodnocení a detekce objektů z obrazových dat

  • Vývoj a implementace algoritmů umělé inteligence
The research laboratory explores the possibilities of the UAV-based remote sensing of the Earth, including relevant options for evaluating the data obtained from diverse sectors of precision agriculture, cartography, and geography. Using multispectral or thermal imaging, our experts create multiple types of maps and applicable 3D models. By extension, we employ UAVs to measure not only various magnetic fields but also the content of natural chemical substances in the air. Further, the laboratory develops software for controlling units that operate autonomous flights by means of image processing, and it designs devices and instruments to ensure defense against UAVs.
Activities: Creating maps by using multispectral cameras; Inspecting high-rise structures and performing thermographic measurements Investigating sensors for UAV applications; Wireless charging in drones; Analyzing, evaluating, and detecting objects contained in image data; Development and implementation of AI algorithms.