Umělá inteligence mezi trénovacími daty a lidskými znalostmi

Fakulta informatiky a statistiky VŠE ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku (která je členem EurAI, evropské asociace pro umělou inteligenci) vás srdečně zve na 1. ročník neformálního odborného meetupu DaiZ (Data, AI, znalosti) zaměřeného na problémy a metody využívání umělé inteligence v kombinaci s přímým či nepřímým zapojením lidských znalostí. Jednotícím myšlenkou je aktuální potřeba, aby umělá inteligence efektivně využívala jak rozsáhlá trénovací data, tak i znalosti – ať už strukturované ve znalostních bázích, nebo v hlavách lidí, kteří vybírají data pro trénování, poskytují systému zpětnou vazbu a analyzují a interpretují jeho výsledky. Těžištěm jsou proto odborná témata typu „AI with human in the loop“, „vysvětlitelná/důvěryhodná umělá inteligence“, „neuro-symbolická umělá inteligence“, případně „strojové učení s apriorními znalostmi“ nebo „vnořování znalostních grafů“.

Meetup volně navazuje na česko-slovenské konference „Data a znalosti“ konané v letech 2015–2019. Nejedná se však tentokrát o konferenci s recenzním řízením, ale o neformální diskusní setkání, obohacené zvanou přednáškou z praxe, „lightning“ ústními sděleními, posterovou sekcí a panelovou diskusí. Jazyky meetupu jsou čeština, slovenština a angličtina.

DaiZ 2023 se koná ve čtvrtek 9. 11. 2023, od 11:00 do večerních hodin (raut) v areálu VŠE na Žižkově, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (konferenční sál Akademického klubu). Účast je zdarma, je však nutno se předem zaregistrovat pomocí webového formuláře. Podrobnosti o akci včetně programu a registračního formuláře jsou k dispozici na webu https://fis.vse.cz/daiz-meetup/.

Organizační výbor: Roman Barták (MFF UK, ČSKI/EurAI), Petr Berka (FIS VŠE), Dušan Chlapek (FIS VŠE), Vojtěch Svátek (FIS VŠE).