Mapa AI ekosystému v #brnoregion

Mapa AI byla sestavena na základě průzkumu AI ekosystému v #brnoregion, který zahrnuje subjekty věnující se výzkumu, vývoji a vzdělávání, dodavatele řešení, tak i subjekty, které řešení založené na umělé inteligenci aplikovaly ve své činnosti. Tento přehled slouží jako podklad pro budování komunity, ve které se členové mohou propojovat, inspirovat a spolupracovat.

Zásadním filtrem je Use of AI:

  • Demonstration/Use case – subjekt využívající umělou inteligenci ve své činnosti v jakékoli formě, use case.
  • Education – subjekt zabývající se vzděláváním v tématu umělé inteligence.
  • Research and development – subjekt se podílí na vývoji či výzkumu jako přímý aktér.
  • Solution provider – subjekt nabízí službu nebo produkt využívající AI.

Pokud v mapě chybíte a chcete do ní být zařazeni, neváhejte vyplnit formulář nebo nás kontaktovat.

Typy

Druhy

Technologie

Trhy