ASITIS s.r.o.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case
Research and development

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Navigation / Localization / GIS
Smart grids / Renewable energy

Target Market

Environment
Government / Public Services
Smart city and urban mobility
Vážného 99/10, 62100 Brno
IČO: 07836686
ASITIS je předním poradcem v oblasti klimatické změny. Poskytuje služby na zákaldě zpracování dat ve vlastním software založeném na umělé inteligenci podporující adaptaci na změnu klimatu a evidence-based rozhodování v oblastech udržitelné architektury, urbanismu, krajinářské architektury a územního plánování.
ASITIS is a leading consultant in the field of climate change. It provides services based on data processing in its own software based on artificial intelligence supporting adaptation to climate change and evidence-based decision-making in the areas of sustainable architecture, urban planning, landscape architecture and spatial planning.