Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Organization, Community, Event

Use of AI

Research and development

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Digitalization and automation / Robotic process automation
FinTech
IoT / Industrial IoT

Target Market

Fintech
Jana Babáka 11, 61200 Brno
IČO: 04968298
Technologická platforma pro online komunikační nástroje a IoT vznikla v návaznosti na požadavky trhu, potřeby předních oborových organizací a komerčních výzkumných podniků. Důvodem založení asociace byla neexistence subjektu, který by se cíleně věnoval trendu digitální ekonomiky, zároveň zájem o další rozvoj spolupráce partnerských subjektů a především potřeba podpory tvorby mezinárodních VaV projektů a směřování technologického rozvoje v ČR v dynamicky se rozvíjejících oborech komunikačních nástrojů, umělé inteligence a Internet od Things.
The Technology Platform for Communication Tools and IoT (CTIT) is association aimed at meeting the needs of leading industry organizations and commercial R&D enterprises in setting trends in digital economy. It is focused on fostering further development cooperation between partner organizations, and is especially aware of the need to support the creation of international R&D projects and technological development in the Czech Republic in the rapidly developing fields of communication tools, Artificial Intelligence and the Internet of Things.