AVALTAR Tech s.r.o.

Company

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Digitalization and automation / Robotic process automation
Software development
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots

Target Market

Government / Public Services
ICT 
Purkyňova 649/127, 61200 Brno
IČO: 19140614
Barbora Valtarová
V AVALTARu se věnujeme inovativní bezpečnosti v průmyslu pomocí kamerových technologií, AI, zpracování obrazu a analýzy dat v reálném čase.

Vyvíjíme vlastní chytrá a cenově dostupná řešení na míru pro automatizaci zajištění bezpečnosti skrze spolehlivou detekci libovolných objektů, propojení s dalšími systémy IoT a spouštění bezpečnostních akcí.

AVALTAR kamerové systémy zajišťují:
- prevenci nehod,
- kontrolu dodržování bezpečnostních opatření,
- zajištění pomoci v krizových situacích.

Naše autonomní řešení slouží jako asistenční nástroj pro BOZP manažery a dopomáhá k efektivnímu plánování bezpečnostní strategie prostřednictvím sběru dat a tvorby statistik, analýz a heat map nehod.

Figurujeme na českém i mezinárodním trhu, a při vývoji spolupracujeme s odborníky z výzkumných center a vzdělávacích institucí.
In AVALTAR, we are focused on innovative industrial safety using camera technologies, AI, image processing, and real-time data analysis.

We develop customizable and affordable solutions for safety automation through reliable detection of various objects, integration with other IoT systems, and triggering safety actions.

AVALTAR camera systems ensure:
- accident prevention,
- monitoring compliance with safety measures,
- providing assistance in high-risk situations.

Our solutions act as assistance tools for HSE managers and support the efficient planning of safety precautions through data collection and the creation of statistics, analysis, and accident heat maps.

We operate in both the Czech and international markets and collaborate with experts from research centers and educational institutions during the development.