CAAR – Center for Artificial art Research

Research group

Use of AI

Demonstration/Use case
Education
Research and development

Technology

AI / Machine learning
Digitalization and automation / Robotic process automation
Robotics
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Creative industries (Media / Entertainment)
Education
Arna Nováka 1, 60200 Brno
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy (studijní programy: Teorie interaktivních médií, Digitální kultura a kreativní průmysly)

Zkoumáme a tvoříme umělé umění.
Spojuje nás zájem o průniky mezi uměním a umělou inteligencí, a to z hlediska aktuálních trendů i historického vývoje. Slovním spojením "umělé umění" odkazujeme k novotvaru Maxe Benseho "Künstliche Kunst", kterým v 60. letech 20. stol. označil první počítačem generovaná díla. Zajímá nás umělá inteligence jako nástroj analýzy velkých dat a jako partner v kreativním tvůrčím procesu. Ve svých projektech propojujeme teorii s kreativní praxí.
Členové týmu: Jana Horáková, Martin Flašar, Daniel Kvak, Man Tin.
We study and create artificial art.
We share interest in the intersections between art and artificial intelligence, both in terms of current trends and historical development. With the phrase "artificial art" we refer to the neologism of Max Bense "Künstliche Kunst", by which he marked the first computer generated works in the 1960s. We are interested in artificial intelligence as a tool for big data analysis and as a partner in the creative process. In our projects we combine theory with creative practice.
Team members: Jana Horáková, Martin Flašar, Daniel Kvak, Man Tin.