DataSentics, a.s.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case
Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Digitalization and automation / Robotic process automation
E-commerce
FinTech
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Creative industries (Media / Entertainment)
Fintech
Government / Public Services
Retail
Cyrilská 7, 60200 Brno
IČO: 05355541
Naším cílem je zpřístupnit AI podnikům, tak aby byla skutečným přínosem. Usilujeme o optimalizaci a automatizaci tisíců, dokonce milionů, malých rozhodnutí, která každý den dělají společnosti. Vytváříme produkty AI na podnikové úrovni - nejen design, grafy, snímky nebo prototypy.
Our mission is to incorporate AI to create a real impact for organisations. We strive to optimise and automate thousands, even millions, of small decisions that are made by companies each day. We create enterprise-level AI products - not only design, graphs, slides or prototypes.