Feed Image Editor technologies, s.r.o.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case

Technology

AI / Machine learning
E-commerce

Target Market

Creative industries (Media / Entertainment)
Minská 13, 61600 Brno
IČO: 07139365
Jsme tvůrci online aplikací pro práci s produktovými obrázky. Zajišťujeme jejich bezvadnost a nastavení obrázkových kampaní. Pod Feed Image Editor technologies spadají dva produkty – Feed Image Editor a Audit obrázků.
Audit obrázků se postará o odhalení chyb a Feed Image Editor nabízí efektivní řešení jejich opravy.
Poskytujeme bezplatné konzultace, zákaznickou podporu i školení. Vyzkoušejte si pracovat na image marketingu pomocí produktů Feed Image Editor technologies a vaše produktové obrázky už nikdy nebudete chtít inzerovat jiným způsobem.
We are developing online applications for automated work with product images. We make sure that your images are error free and help you to design unique image campaigns. Two products fall in our portfolio - Feed Image Editor and Image Validator. Image Validator takes care of detecting errors and Feed Image Editor offers effective solutions to fix them. Don't waste time with manual editing and take advantage of Feed Image Editor's 30-day trial period. The Image Validator is completely free and you will get the results within 24 hours. Moreover, we offer various consultations, customer support, as well as training at no charge. Start doing image marketing with us and increase the sells in your online store.