FI MU: Centrum zpracování přirozeného jazyka

Research group

Use of AI

Research and development
Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Naše práce se týká zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro automatické zpracování textů. Z hlediska navazujících aplikací je výzkum zaměřen na komunikaci typu člověk-stroj a na internetové technologie soustředěné na analýzu, vytěžování a generování textů a řeči.
The research in Natural Language Processing Centre at the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, is devoted to the following areas:

  1. Lexical databases with relation to knowledge representation (Czech WordNet and Czech Lexical Database). Tools for viewing and editing dictionaries represented in XML format.
  2. Improvement and further development of the tools for morphological analysis of Czech and other languages, solving the word derivation problems.
  3. Development of syntactic parsers (partial and general) for Czech and other languages and their exploitation as disambiguators.
  4. The problems of syntactic and semantic analysis, knowledge representation and reasoning based on Transparent Intensional Logic.
  5. Building corpora, tagging and disambiguating corpus text, tools for corpus modification, maintenance, corpus managers and graphical interface for corpora.
  6. Exploring techniques and methods of machine learning for the purpose of natural language processing.
  7. Application of NLP techniques in the area of man-machine communication and internet technologies aiming at analysis, mining and generating of text and speech.


Essential educational goal of the NLP Centre is to offer interesting research opportunities both for pregraduate and postgraduate students and train them within the new field of language engineering.