FI MU: IRTIS – Interdisciplinary Research Team on Internet and Society

Research group

Use of AI

Research and development
Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti je výzkumný tým, který působí na Masarykově univerzitě. Členové našeho týmu se zabývají výzkumem sociálních, psychických, sociologických a politických dopadů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií (ICT). Podílíme se také na organizaci každoroční mezinárodní konference Cyberspace a vydáváme časopis Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.
Interdisciplinary Research Team on Internet and Society is based in Masaryk University, Brno, the Czech Republic. Our members carry out research related to the social, psychological, sociological and political implications of the use of information and communication technologies. We co-organize the annual international conference Cyberspace and publish Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.