FI MU: Umělá inteligence a zpracování dat: Bioinformatika a systémová biologie

Study programme

Use of AI

Education
Research and development
Program je postaven na důkladném pochopení základních teoretických pojmů a metod, díky čemuž dostanou studenti možnost stát se v oblasti opravdovými odborníky. Mezi jádro oboru patří výuka umělé inteligence, strojového učení, neuronových sítí, statistiky, vizualizace dat a technologií zpracování rozsáhlých dat.
Specializace je určena pro studenty, kteří chtějí získat vedle všeobecných poznatků z informatiky i nejnovější znalosti v dynamicky se rozvíjejících oborech na pomezí informatiky a biologie. Výběrem této specializace student získá hluboké znalosti týkající se zpracování, ukládání a analýz biologických dat nebo pro využití formálních metod pro analýzu a predikci chování biologických systémů.
Artificial intelligence and data processing are dynamic areas of computer science that are becoming increasingly important. The program is built on a thorough understanding of the basic theoretical concepts and methods, giving students the opportunity to become true experts in the field. The core of the field includes instruction in artificial intelligence, machine learning, neural networks, statistics, data visualization, and big data processing technologies.
The specialization is designed for students who want to acquire the latest knowledge in the dynamic and growing fields at the interface of computer science and biology, in addition to general knowledge in computer science. By choosing this specialization, the student will gain in-depth knowledge related to the processing, storage and analysis of biological data or to the use of formal methods for the analysis and prediction of the behavior of biological systems.