FI MU: Umělá inteligence a zpracování dat: Strojové učení a umělá inteligence

Study programme

Use of AI

Education
Research and development
Program je postaven na důkladném pochopení základních teoretických pojmů a metod, díky čemuž dostanou studenti možnost stát se v oblasti opravdovými odborníky. Mezi jádro oboru patří výuka umělé inteligence, strojového učení, neuronových sítí, statistiky, vizualizace dat a technologií zpracování rozsáhlých dat.
Specializace vede absolventy k získání hlubších znalostí metod v oblasti technik strojového učení a umělé inteligence a zkušeností s jejich aplikací.
The program is built on a thorough understanding of the basic theoretical concepts and methods, giving students the opportunity to become true experts in the field. The core of the field includes instruction in artificial intelligence, machine learning, neural networks, statistics, data visualization, and big data processing technologies.
This specialization leads graduates to acquire a deeper knowledge of methods in machine learning and artificial intelligence techniques and experience in their application.