FI MU: Umělá inteligence a zpracování dat: Zpracování a analýza rozsáhlých dat

Study programme

Use of AI

Education
Research and development
Program je postaven na důkladném pochopení základních teoretických pojmů a metod, díky čemuž dostanou studenti možnost stát se v oblasti opravdovými odborníky. Mezi jádro oboru patří výuka umělé inteligence, strojového učení, neuronových sítí, statistiky, vizualizace dat a technologií zpracování rozsáhlých dat.

Specializace se zaměřuje na datové vědy, které vytvářejí hodnotu z obrovských datových toků tím, že sbírají, prozkoumávají, interpretují a prezentují data z různých hledisek za účelem datové analytiky, tzv. business intelligence.
The program is built on a thorough understanding of the basic theoretical concepts and methods, giving students the opportunity to become true experts in the field. The core of the field includes instruction in artificial intelligence, machine learning, neural networks, statistics, data visualization, and big data processing technologies.

The specialization focuses on data sciences that create value from huge data streams by collecting, exploring, interpreting and presenting data from different perspectives for the purpose of data analytics, called business intelligence.