FI MU: Umělá inteligence a zpracování dat: Zpracování přirozeného jazyka

Study programme

Use of AI

Education
Research and development
Program je postaven na důkladném pochopení základních teoretických pojmů a metod, díky čemuž dostanou studenti možnost stát se v oblasti opravdovými odborníky. Mezi jádro oboru patří výuka umělé inteligence, strojového učení, neuronových sítí, statistiky, vizualizace dat a technologií zpracování rozsáhlých dat.

Specializace připravuje absolventy na práci s přirozenými jazyky (např. čeština, angličtina) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.
The program is built on a thorough understanding of the basic theoretical concepts and methods, giving students the opportunity to become true experts in the field. The core of the field includes instruction in artificial intelligence, machine learning, neural networks, statistics, data visualization, and big data processing technologies.

This specialization prepares graduates to work with natural languages (e.g., Czech, English) in written and spoken form from a computer science perspective.