FI MUNI, Katedra strojového učení a zpracování dat

University, Education, Research

Use of AI

Education
Research and development

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Biotechnology / Health tech
Digitalization and automation / Robotic process automation
Robotics
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots

Target Market

Education
Government / Public Services
Botanická 68a, 60200 Brno
Horák, Aleš
Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity se tématům umělé inteligence výzkumné týmy věnují prakticky od doby jejího vzniku před více než 25 lety. Konkrétní hlavní řešené oblasti zahrnují např. detekci anomálií, multiagentní systémy, plánování a rozvrhování, počítačové vidění, reprezentace a odvozování znalostí nebo zpracování přirozeného jazyka. Nejvíce týmů se soustředí na katedře strojového učení a zpracování dat.
At the Faculty of Informatics of Masaryk University, research teams have been working on artificial intelligence topics practically since its inception more than 25 years ago. The specific main areas addressed include, for example, anomaly detection, multi-agent systems, planning and scheduling, computer vision, knowledge representation and inference, and natural language processing. Most teams are concentrated in the Department of Machine Learning and Data Processing.