Flowmon Networks a.s.

Company

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Computers and mobile phones devices / Hardware
Cybersecurity
Digitalization and automation / Robotic process automation
Software development

Target Market

Aerospace
Agrifood
Automotive, transportation and logistics
Chemicals and advanced materials
Construction and civil engineering
Creative industries (Media / Entertainment)
Cybersecurity
Education
Electronics and sensors
Energy
Environment
Fintech
Government / Public Services
ICT 
Manufacturing
Pharma, biotech and healthtech
Retail
Smart city and urban mobility
Sport and tourism
Test and measurement instrumentation
Škrobárenská 511/5, 61700 Brno
IČO: 27730450
Flowmon Networks je česká technologická společnost zabývající se vývojem a výrobou produktů pro monitorování a zabezpečení počítačových sítí a aplikací. Naše společnost se prostřednictvím využívá prvky AI pro predikci provozních a výkonnostních problémů a detekci aktivit útočníků nebo bezpečnostních incidentů na síti. Naše řešení je rozpoznávané Gartnerem jak pro oblast NPMD (Network Performance Monitoring & Diagnostics), tak i oblast NDR (Network Detection & Response), což představuje unikání pozici v globálním měřítku. Od listopadu 2021 je Flowmon Networks součástí Progress Software (NASDAQ: PRGS).
Flowmon Networks is a Czech technology company developing products for network traffic monitoring and securing networks and applications. We use AI elements to predict operational and performance issues on the network and detection of threat actors or security incidents. Our solution is Gartner recognized in NPMD (Network Performance Monitoring & Diagnostics) as well as NDR (Network Detection & Response) which is a globally unique position. Since November 2021 Flowmon Networks is part of Progress Software (NASDAQ: PRGS).