GreyCortex s.r.o.

Company

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Cybersecurity
IoT / Industrial IoT
Software development

Target Market

Aerospace
Agrifood
Automotive, transportation and logistics
Chemicals and advanced materials
Construction and civil engineering
Creative industries (Media / Entertainment)
Cybersecurity
Education
Electronics and sensors
Energy
Environment
Fintech
Government / Public Services
ICT 
Manufacturing
Pharma, biotech and healthtech
Retail
Smart city and urban mobility
Sport and tourism
Test and measurement instrumentation
Purkyňova 649/127, 61200 Brno
IČO: 05060711
Společnost GREYCORTEX zajišťuje kybernetickou bezpečnost s využitím pokročilých metod umělé inteligence a strojového učení. Tyto metody využívá pro analýzu síťového provozu, detekci známých i neznámých kybernetických hrozeb, sledování výkonu a hlubokou viditelnost sítí. Zákazníky jsou místní a národní úřady, armáda, justice, kritická infrastruktura, zdravotnické, výzkumné a finanční instituce a podniky všech velikostí po celém světě, kteří hledají řešení, aby jejich sítě byly bezpečnější a spolehlivější.
GREYCORTEX provides cyber security by using advanced artificial intelligence and machine learning methods. These methods are used to analyze network traffic, detect known and unknown cyber threats, monitor performance and deep network visibility. Our customers are local and national authorities, the military, the judiciary, critical infrastructure, medical, research and financial institutions and businesses of all sizes around the world who are looking for solutions to make their networks safer and more reliable.

Články