GRiT, s.r.o.

Company

Technology

AI / Machine learning
Digitalization and automation / Robotic process automation
E-commerce
FinTech
Software development

Target Market

Automotive, transportation and logistics
Fintech
ICT 
Manufacturing
Retail
Kopečná 231/10, 60200 Brno
IČO: 46963740
Jsme experti na automatizaci toku dokladů, zboží a peněz. Větším i menším firmám šetříme čas a peníze.
Díky našim řešením si můžete doklady se svými dodavateli i odběrateli vyměňovat elektronicky (EDI), čas potřebný pro zpracování faktur zkrátit až o 80 % a naskladnění nebo vyskladnění zboží zjednodušit takovým způsobem, že ve stejném počtu lidí zvládnete násobně víc práce.
Naše systémy minimalizují podíl ruční práce a automatizují firemní procesy.
Každou naši službu můžete používat zvlášť – největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. Vytvoří kolem vaší firmy síť, která se postará, aby doklady, peníze i zboží automaticky obíhaly vaši firmu, vyžadovaly jen minimální ruční kontrolu a vy měli vždy přehled o jejich pohybu.
We are experts in automating the flow of documents, goods and money. We save time and money of larger as well as smaller companies.
Thanks to our solutions, you can interchange documents with your venors and customers electronically (EDI), reduce the time needed to process invoices by up to 80% and simplify stocking or picking goods in such a way that you will manage much more work in the same number of people.
Our systems minimize the ratio of manual work and automate business processes.
You can use each of our services separately – however, they will bring you the most benefit if you bring them together. They will create a network around your business that will ensure that documents, money, and goods automatically circulate your business, require minimal manual control, and that you always have an overview of their movement.