Indusight s.r.o.

Company

Use of AI

Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Software development
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Automotive, transportation and logistics
ICT 
Manufacturing
Nové sady 988/2, 60200 Brno
IČO: 09995986
Dodáváme ucelená kamerová řešení (HW a SW) pro automatickou kontrolu procesů (kontrola kvality výrobků, zajištění prostoru, dodržování bezpečnostní politiky atp.) s následnou implementací akcí do systému zákazníka. Sběr dat provádíme pomocí kamerových systému a vyhodnocení probíhá na základě strojového učení. V oblasti výroby pomáháme našim zákazníkům dosáhnout vyšší efektivity a eliminovat dodávku vadných výrobků, čímž dochází ke snížení nákladů na provoz a na případné reklamace ze stran ze strany odběratelů.