MAIA LABS s.r.o.

Company

Use of AI

Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Biotechnology / Health tech

Target Market

Pharma, biotech and healthtech
Božetěchova 1/2, 61200 Brno
IČO: 17461782
Loun, Lukáš
MAIA LABS vytváří pokročilou umělou inteligenci. Naše specializace je vytváření algoritmů, zpracovávajících v reálném čase video. Vytváříme medicínské aplikace, které při vyšetření detekují, klasifikují nálezy, měří jejich velikost a na konci vygenerují lékařskou zprávu s nálezy.
MAIA LABS develops advanced Artificial Intelligence. We specialize in creating algorithms that process video in real-time. We create medical applications that detect, classify findings, measure their size and generate a medical report with the findings at the end of the examination.

Články