MENDELU, Natural Language Processing Group

Research group

Use of AI

Education
Research and development

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Computers and mobile phones devices / Hardware
Digitalization and automation / Robotic process automation
E-commerce
FinTech
IoT / Industrial IoT
Navigation / Localization / GIS
Smart grids / Renewable energy
Software development
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Education
Fintech
Government / Public Services
ICT 
Retail
Smart city and urban mobility
Zemědělská 1, 61300 Brno
Jsme pracovní skupina věnující se problematice zpracování přirozeného jazyka. Zaměřujeme se na sémantické zpracování elektronických textových dat vytvořených v přirozených jazycích s cílem odhalit znalosti skryté v těchto datech. Používáme zejména metody strojového učení. Vyvíjíme webové i mobilní aplikace, které využívají algoritmy texminingu, pro řešení problémů běžných uživatelů a zákazníků.
Working group engaged in issues of natural language processing. Focused on the semantic processing of electronic text data created in natural languages in order to reveal the knowledge hidden in this data. We mainly use machine learning methods and develop web and mobile applications that use texmining algorithms to solve problems of ordinary users and customers.