PEKAT s.r.o.

Company

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

Aditive Manufacturing / Manufacturing technologies
AI / Machine learning
Sensors
Software development
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Electronics and sensors
Manufacturing
Botanická 554/68a, 60200 Brno
IČO: 29298229
PEKAT VISION je software pro automatickou průmyslovou vizuální inspekci, který je postavený na algoritmech hlubokého učení. Tento software používá neuronové sítě a je schopný detekovat a klasifikovat takové objekty, u kterých současné vision systémy neuspějí. Například to může být předmět nebo defekt, který vždy vypadá trochu jinak. Při klasifikaci pomocí neuronových sítí je síť schopna rozpoznat, jakého je objekt typu nebo jakosti. PEKAT VISION se uplatní všude tam, kde je obtížné nebo dokonce nemožné definovat rozpoznávání přesnými algoritmickými metodami.
PEKAT VISION automates quality assurance and visual inspection tasks in manufacturing plants. It is able to quickly learn how a good product should look like and automatically find any deviations and defects. It is learning on good-only images so it is able to find even unexpected defects.