Roboauto s.r.o.

Company

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
IoT / Industrial IoT
Mobility solutions
Navigation / Localization / GIS
Robotics
Sensors
Software development
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Automotive, transportation and logistics
Cybersecurity
Electronics and sensors
Mojmírovo náměstí 2923/11, 61200 Brno
IČO: 06629016
Již od svého založení, v roce 2017, se firma Roboauto zaměřuje na vývoj a integraci velice inovativních a progresivních technologií.
Mezi ně patří autonomní řízení, teleoperace (vzdálené řízení), antikolizní systém či tvorba HD map. Tyto technologie nabízíme pro další vývoj a integraci do nejrůznějších odvětví, jako těžební, logistický, zemědělský, letecký, drážní či jiný průmysl.
Pro tyto účely, krom jiného, využíváme CV, ML či AI neuronové sítě.
Kromě vývoje samotného také nabízíme firmám část našich vývojových kapacit pro spolupráci a vývoj na jejich projektech.
From the beginning (2017), Roboauto focused on the development and integration of innovative and progressive technologies.
Such as autonomous driving, teleoperation (remote control), collision avoidance systems or creation of HD maps. These technologies are offered to various industries such as mining, logistics, agriculture, aerospace, shipping, and others.
For this purpose, among other things, we use computer vision, machine learning or AI - neural networks.
In addition to development, we lease part of our development capacities to help our customers with their own projects.