Statutární město Brno – Magistrát města Brna

Government, Public

Technology

Big data / Analytics / BI / Blockchain
Digitalization and automation / Robotic process automation
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
IČO: 44992785
Oddělení data, analýz a evaluací Magistrátu města Brna. Staráme se o otevřená data.
Department of Data and Analytics of the City of Brno. Responsible for open data publication.