SVS FEM s.r.o.

Company

Consultation

1. Obecné představení dostupných AI technologií a jejich aplikací
2. Poskytnutí obecné konzultace v oblasti implementace a využití AI
3. Analýza možnosti konkrétního využití AI u klienta (např. zlepšení procesů, datových toků u klienta apod.)
4. Dodání a implementace řešení s využitím AI na míru pro klienta (vlastní nebo cizí produkt/služba)
Firma SVS FEM se zabývá numerickými simulacemi reálních fyzikálních dějů a inženýrskými výpočty. AI je pro nás jednou z mnoha metod používaných pro řešení úloh napříč průmyslovými aplikacemi. Specialistům nabízíme konzultace v oblasti PINN (Physical Inspired Neural Networks), Neural Operators, ML pro časové řady, Klasifikační úlohy a generativní AI pro účely optimalizace a inverzních úloh. Výpočtářům z oblasti MKP/CFD simulací nabízíme konzultace a implementace v oboru generování tréninkových dat z nátrojů světa Ansys pro potřeby AI, řešení rozsáhlých optimalizačních úloh na bázi transfer learning metod a vývoj výpočetních nástrojů a frontend/backend aplikací pro implementaci AI based výpočtů. Průmyslovým partnerům nabízíme řešení úloh v oblasti Prediktivní údržby, Digitálních dvojčat, Rozšířené reality, Konstrukčních návrhů a Digitalizace vývoje a výroby. Současně nabízíme HW pro HPC výpočty jak pro AI trénování a inferencing, tak pro velké a extrémní výpočty z oblasti MKP/CFD.
Kontaktní osoba pro konzultaci: Petr Koňas, pkonas@svsfem.cz, +420702020193

Use of AI

Consulting
Demonstration/Use case

Technology

Aditive Manufacturing / Manufacturing technologies
Advanced Materials and Composites / Polymers
AI / Machine learning
Biotechnology / Health tech
Computers and mobile phones devices / Hardware
Digitalization and automation / Robotic process automation
FinTech
IoT / Industrial IoT
Micro- and Nanoelectronics (Semiconductors)
Mobility solutions
Precision and scientific instruments
Robotics
Sensors
Smart grids / Renewable energy
Software development
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Aerospace
Automotive, transportation and logistics
Chemicals and advanced materials
Construction and civil engineering
Education
Electronics and sensors
Energy
Environment
Fintech
Government / Public Services
ICT 
Manufacturing
Pharma, biotech and healthtech
Smart city and urban mobility
Sport and tourism
Test and measurement instrumentation
Trnkova 3104/117, 62800 Brno
IČO: 15548180
SVS FEM s.r.o. je česká firma, která se od roku 1991 specializuje na výpočty metodou konečných prvků (FEM). Od roku 1992 firma působí jako ANSYS Channel Partner pro Českou republiku a Slovensko. V této oblasti celou dobu velmi úzce spolupracuje s partnerskou firmou CAD FEM GmbH. Jako jeden z mála channel partnerů nabízíme plnou technickou podporu a prodej multifyzikálních řešičů napříč celým portfóliem firmy ANSYS a splnili jsme certifikaci pro všechny fyzikální oblasti a oblasti prodeje, které jsou v komunitě ANSYS k dispozici.
V současné době má tým více než dvaceti analytiků - specialistů na problematiku numerických simulací. Za dobu své existence řešila více než 400 různých projektů jak pro tuzemské, tak pro zahraniční zákazníky. Patří mezi špičková pracoviště v tuzemsku i v zahraničí v oblasti simulací velmi rychlých dynamických jevů a spolupracuje na několika mezinárodních projektech v oblasti vojenství.