Sýkora IT s.r.o.

Company

Use of AI

Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Digitalization and automation / Robotic process automation
FinTech
Software development
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Automotive, transportation and logistics
Energy
Fintech
Government / Public Services
ICT 
Manufacturing
Retail
Veletržní 716/13, 60300 Brno
IČO: 06195563
Sýkora IT se specializuje na poskytování špičkových konzultačních služeb a implementaci inovativních řešení v oblasti umělé inteligence a optimalizace business procesů. S našimi bohatými zkušenostmi z českého trhu a zejména z trhu německy mluvících zemí (DACH), jsme připraveni přinášet naše expertní znalosti a adaptabilní řešení, která přesně vyhovují specifickým potřebám našich klientů. Naši specialisté jsou hluboce obeznámeni s technologiemi Azure AI Services, sada nástrojů Atlassian, procesy ITSM a nástroji společnosti USU, díky čemuž jsme schopni nabídnout komplexní podporu a zlepšit efektivitu a inovativnost podnikových procesů našich klientů. Navíc se věnujeme vývoji vlastních aplikací, čímž rozšiřujeme portfolio našich služeb a poskytujeme klientům ještě více přizpůsobených řešení, která napomáhají dosahovat jejich obchodních cílů.
Sýkora IT specializes in providing top-notch consulting services and implementing innovative solutions in the field of artificial intelligence and business process optimization. With our rich experience in the Czech market and particularly in the German-speaking countries (DACH), we are ready to bring our expert knowledge and adaptable solutions that precisely meet the specific needs of our clients. Our specialists are deeply familiar with Azure AI Services, the Atlassian toolkit, ITSM processes, and tools from USU, allowing us to offer comprehensive support and improve the efficiency and innovation of our clients' business processes. Moreover, we focus on developing our own applications, thereby expanding our service portfolio and providing clients with even more customized solutions that help achieve their business goals.