TESCAN 3DIM, s.r.o.

Company

Use of AI

Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Biotechnology / Health tech
Software development
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Pharma, biotech and healthtech
Kamenice 34, 62300 Brno
IČO: 26237555
Španěl, Michal
TESCAN 3DIM je společný podnik firem TESCAN ORSAY HOLDING a TESCAN Medical (dříve 3Dim Laboratory) v Brně. Vyvíjíme moderní 3D software pro analýzu 3D dat v mikroskopii a pro účely plánování lékařských zákroků. Náš tým navrhuje řešení pro 3D vizualizaci dat, zpracování obrazu a rozpoznávání pomocí metod hlubokého učení a zpracování 3D geometrie. Ve spolupráci s předním výrobcem implantátů vyvíjíme software pro plánování zubařských implantátů a ortodoncii. Od vstupu společnosti TESCAN vyvíjíme také software pro analýzu 3D obrazu z FIB-SEM mikroskopů. Dlouhodobě spolupracujeme s Fakultou informačních technologií, VUT v Brně na vývoji metod hlubokého učení pro automatizaci plánování v lékařském software.
TESCAN 3DIM is a joint venture between TESCAN ORSAY HOLDING and TESCAN Medical (formerly 3Dim Laboratory) located in Brno. We develop modern 3D software for 3D data analysis in microscopy and for medical treatment planning. Our team creates solutions for 3D data visualization, image recognition and 3D data analysis using deep learning methods and 3D geometry processing. In cooperation with one of the leading implant manufacturers, we develop a treatment planning software for computer-guided surgery, and since the entry of TESCAN we have also been developing software for 3D image analysis from electron microscopy. We have been cooperating with Faculty of Information Technology, Brno University of Technology for a long time on the development of deep learning methods that help automate treatment planning in our medical software.