Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

University, Education, Research

Use of AI

Research and development

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Biotechnology / Health tech
Nanotechnology
Precision and scientific instruments
Sensors
Software development
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Electronics and sensors
Pharma, biotech and healthtech
Test and measurement instrumentation
Královopolská 62/147, 61200 Brno
IČO: 68081731
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. (ÚPT) je veřejná výzkumná instituce. Na její půdě působí několik výzkumných skupin, které aktivně využívají metody umělé inteligence, jmenovitě strojového a hlubokého učení.
The Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i. is a public research institution. Several research groups of the institute actively use artificial intelligence methods, namely machine learning and deep learning.