VisionCraft s.r.o.

Company

Use of AI

Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Biometrics
Biotechnology / Health tech
Computers and mobile phones devices / Hardware
Digitalization and automation / Robotic process automation
IoT / Industrial IoT
Mobility solutions
Navigation / Localization / GIS
Sensors
Software development
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Aerospace
Automotive, transportation and logistics
Construction and civil engineering
Education
Electronics and sensors
Environment
Government / Public Services
ICT 
Manufacturing
Pharma, biotech and healthtech
Retail
Smart city and urban mobility
Sport and tourism
Test and measurement instrumentation
Svážná 488, 63400 Brno
IČO: 07400942
Vyvinuli jsme technologii, která v reálném čase za pomoci AI umožňuje městům a firmám získávat data o pohybu objektů a vývoji situace v monitorovaném prostředí. Naše řešení v podobě chytrého, mobilního senzoru nebo serverové komponenty lze instalovat kamkoliv i bez nutnosti trvalého napájení a datového připojení v řádu minut. Zákazníci využívají VisionCraft od triviálního monitorování dopravních situací, přes detekci pádu osob, hustotu a trajektorii objektů na prostranstvích až po automatickou detekci kvality vozovek z jedoucích vozidel.
We have developed an AI based technology that enables cities and companies to obtain valuable information from moving objects and helps contextualize the situation in the monitored environment. Our solution in the form of a smart, mobile sensor or server component can be installed anywhere without the need for a permanent power supply and data connection in matter of minutes. Customers use VisionCraft from trivial monitoring of traffic situations, through personal fall detection, density and trajectory of objects in spaces to the automatic detection of the quality of roads from moving vehicles.Média