Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT VUT

Research group

Technology

AI / Machine learning
Computers and mobile phones devices / Hardware
Digitalization and automation / Robotic process automation
Navigation / Localization / GIS
Robotics
Sensors
Speech / NLP / Conversation analysis / Bots
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Automotive, transportation and logistics
Creative industries (Media / Entertainment)
Manufacturing
Božetěchova 1, 61266 Brno
Skupina robotického výzkumu na FIT se zaměřuje na vývoj pokročilých metod autonomních inteligentních systémů a mobilních platforem, zpracování a fúze senzorických dat, tvorbu dynamických 3D modelů prostředí, inteligentní rozhodování a plánování misí, správou znalostí, multiagentních systémů a pokročilou interakcí člověka s robotickými systémy.
V oblasti interakce člověka se strojem se zaměřuje na vizualizaci digitálního obsahu a interakci s kolaborativními roboty pomocí rozšířené reality.
The FIT Robotic Research Group focuses on the development of advanced methods for autonomous intelligent systems and mobile platforms, sensory data processing and fusion, dynamic 3D environment modeling, intelligent decision making and mission planning, knowledge management, multi-agent systems, and advanced human interaction with robotic systems.
In the field of human-machine interaction, it focuses on the visualization of digital content and interaction with collaborative robots using augmented reality.