World from Space s.r.o.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case

Technology

Big data / Analytics / BI / Blockchain
Navigation / Localization / GIS
Software development

Target Market

Aerospace
Agrifood
Environment
Smart city and urban mobility
Pellicova 624/3, 60200 Brno
IČO: 06403166
WfS je startup spracovávajíci satelitní data v informace pro rozhodování a monitoring v zemědělství, smart city a životním prostředí. Jsme experti na pozorování Země, datové analýzy a geoinformace, věnujeme se mapovým vizualizacím, automatizaci zpracování big data v cloudu a máme vlastní API pro zemědělský software.