Y Soft Corporation, a.s.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case
Research and development
Solution provider

Technology

Aditive Manufacturing / Manufacturing technologies
AI / Machine learning
Computers and mobile phones devices / Hardware
Cybersecurity
Digitalization and automation / Robotic process automation
E-commerce
IoT / Industrial IoT
Robotics
Sensors
Software development
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Cybersecurity
Education
Electronics and sensors
ICT 
Smart city and urban mobility
Test and measurement instrumentation
Technická 2948/13, 61600 Brno
IČO: 26197740
Společnost Y Soft existuje od roku 2000 a od roku 2003 se zaměřuje na řešení v oblastni řízení tisku a digitalizace dokumentů (tzv. Managed Print Services). V této oblasti jsme jedním ze světových leaderů a operujeme skrze dceřinné společnosti po celém světě, centrálu máme nicméně v České republice. Y Soft kombinuje výzkum, vývoj a vlastní výrobní kapacity v oblasti HW a SW, investice do inovativních startupů skrze Y Soft Ventures a nové inovace skrze interní inkubátor projektů Y Soft Labs. Strojové učení využíváme a chceme využívat především pro zpracování dokumentů, bezpečnost, automatizaci procesů a automatizaci testování.