Yedem s.r.o.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case

Technology

AI / Machine learning
Mobility solutions
Software development

Target Market

Environment
Smart city and urban mobility
Měřičkova 1625/35, 62100 Brno
IČO: 07831901
Jsme specialisté na urban mobility a smart parking. Pomáháme firmám a městům efektivněji využívat parkovací místa. Pomocí našeho systému maximalizujeme využití parkovišť a tím pomáháme firmám zvyšovat příjmy a městům pomáháme se snížením počtu aut ve veřejném prostoru. Dále vyvíjíme platformu na sdílení jízd, která propojuje zaměstnance pro cesty do práce a pomáhá firmám s řešením dopravy a optimalizací najetých kilometrů, což pomáhá firmám a řidičům snižovat náklady a napomáhá k udržitelnější dopravě ve městech. Naše řešení jsou založená na automatizaci s cílem, co nejvíce zjednodušit parkovací proces a vyhledávání potenciálních spolujízd.
We are specialists in urban mobility and smart parking. We help companies and cities use parking spaces more efficiently. Using our system, we maximize the use of parking lots and thus help companies increase revenues and help cities reduce the number of cars in public spaces. We are also developing a carpooling platform that connects employees on the way to work and helps companies with transport solutions and mileage optimization, which helps companies and drivers reduce costs and contribute to more sustainable urban transport and commuting. Our solutions are based on automation in order to simplify the parking process and to simplify search for potential rides as much as possible.