Yunex, s.r.o.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case
Research and development
Solution provider

Technology

AI / Machine learning
IoT / Industrial IoT
Mobility solutions
Sensors
Software development

Target Market

Automotive, transportation and logistics
Environment
Škrobárenská 511/5, 61700 Brno
IČO: 09962638
V Yunex Traffic jsme zaměřeni na inovace v oblasti efektivnější mobility, udržitelné infrastruktury a obyvatelného prostředí – městského prostředí. Inovace prosazujeme prostřednictvím převratných myšlenek, digitálních technologií i využitím umělé inteligence.Jako globální lídr v oblasti inteligentních dopravních řešení vyvíjíme nové možnosti mobility pro města, dálniční úřady a poskytovatele mobility. Zaměřujeme se na zvyšování kvality života, menší počet nehod, čistší vzduch a přispíváme k řešení naší klimatické krize.S 3100 zaměstnanci z 58 národů ve 24 zemích po celém světě pomáháme více než 110 městům.Spolupracujeme s městy lokálně v České republice i globálně po celém světě.Vyvíjíme vše od hardwaru řídícího provoz na křižovatkách až po komplexní softwarové platformy městských centrálních dohledových systémů.V Brně máme DevOps oddělení s HW laboratoří čítající cca 60 vývojářů, testerů a dopravních inženýrů zaměřených na výzkum a vývoj nejnovějších řešení dodávaných našim zákazníkům
We are in Yunex Traffic focused on innovations around efficient mobility, sustainable infrastructure, and livable, urban environments. Innovations are made through disruptive ideas, digital technologies and for example usage of artificial intelligence. As a global leader in intelligent traffic solutions, we develop novel mobility options for cities, highway authorities and mobility providers. We are focusing on improving quality of life, less accidents, cleaner air, and we contribute to solving our climate crisis.
With 3100 employees from 58 nations in 24 countries around the world, we help more than 110 cities. We cooperate with cities locally in Czech Republic and globally with cities and towns all around the world. We develop everything from hardware running and controlling traffic on intersections up to complex software platforms used by cities as central traffic management systems.
In Brno we have DevOps department with 60 developers, testers, and traffic engineers